Wihara Sila Praba Denpasar-Bali, Wihara Mahavira Graha Surabaya & Mahakaruna Buddhist Center conducted blessing and lighting up ceremonies in welcoming the Chinese new year

Wihara Sila Praba Denpasar-Bali, Wihara Mahavira Graha Surabaya & Mahakaruna Buddhist Center conducted a [...]